Privacyverklaring


Privacy statement Autobedrijf Van Zanten vof


In dit privacy statement beschrijft Autobedrijf van Zanten (hierna “van Zanten”) hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Autobedrijf van Zanten vof

Jan van Zanten (eigenaar)

Beemdstraat 10

4158 EM  Deil

Tel. 0345-652080

Kvk nummer: 11014370


Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Zanten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Van Zanten respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. Van Zanten verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële (facturerings)gegevens
 • Klantnummer (ID)
 • Chassisnummer voertuig
 • Kenteken voertuig
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door betrokkene zoals de e-mails die u stuurt aan ons.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Van Zanten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van de importeur, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers/servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
 • Het versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijkevoorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op het internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
 • Of in verband met andere doeleinden bijvoorbeeld prijsvragen. Dan wordt dat aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Van Zanten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden.


Delen met derden

Van Zanten deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een justitieel verzoek). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij Van Zanten ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Zanten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Van Zanten uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken.


In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.


Benadering van betrokkenen

Van Zanten kan u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar  Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Van Zanten zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Van Zanten of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
Beveiliging en bescherming van gegevens

Van Zanten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@seatvanzanten.nl. Van Zanten heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.


Wijzigingen

Van Zanten is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in oktober 2022.                Cookieverklaring


Cookies

Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle merk, campagne en loyalty websites van Autobedrijf van Zanten.

U wordt gevraagd bij het openen van een Autobedrijf van Zanten website om akkoord te gaan met de optimale website ervaring op alle van Zanten websites. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit via cookie instellingen aanpassen. Dit kan van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de Autobedrijf Van Zanten websites bent.

Wat zijn cookies?


Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een Autobedrijf Van Zanten website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waar gebruiken we cookies voor?


We gebruiken cookies om de Autobedrijf Van Zanten websites eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om pseudo anonieme (niet direct herleidbaar naar u als natuurlijk persoon), geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop gebruik gemaakt wordt van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de websites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie daarmee niet direct persoonlijk identificeren.
In sommige gevallen koppelen wij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie nog beter op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het is daarbij mogelijk dat we deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden delen met aan ons gelieerde financiële dienstverleners en/of dealers. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens en het delen hiervan met bovengenoemde derden plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen.

Welke soorten cookies gebruiken de Autobedrijf Van Zanten websites?


Als bezoeker kunt u kiezen voor drie gradaties van cookiegebruik. Bij de keuze voor noodzakelijk cookies ontvangt u een minimum set van cookies, waarbij sommige functionaliteiten op de website wegvallen. Bij de keuze voor optimaal, de standaard instelling, krijgt u de meest rijke website ervaring zoals u altijd gewend was. Er zijn drie categorieën die mogelijk gebruikt worden op de  websites:

Categorie

Omschrijving

Noodzakelijk

Pseudo anonieme cookies die gebruikers in staat stellen  websites te bekijken en de functies op de websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies.

Functioneel

Cookies waarmee Autobedrijf Van Zanten websites de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan vastleggen. Ook is het mogelijk bepaalde content te delen met derden (social functies), feedback te geven op de website en deel te nemen aan marktonderzoek (tonen pop-up).

Optimaal

Met deze instelling kiest u voor de beste Autobedrijf Van Zanten ervaring op, maar ook buiten onze Autobedrijf Van Zanten websites. Relevante content en/of advertenties worden beperkt getoond en voorkeuren worden vastgelegd waardoor we beter in staat zijn u een relevant aanbod te doen op onze website(s). 


Gebruikte cookies Autobedrijf van Zanten
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies die we gebruiken op Ames websites, samen met hun respectievelijke doel en duur (dat wil zeggen hoe lang elke cookie op uw toestel/computer blijft).

Noodzakelijk

Welke partij plaatst de cookie?

Namen van het cookie

Omschrijving

Hoe lang blijft het cookie bewaard?

Google Analytics

__utma,

__utmb,

__utmc,

__utmv,

__utmz

__utmx

__utmxx

_USERID

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 2 jaar

Google Maps

NID, PREF, SNID

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

Maximaal 2 jaar

Hotjar

_hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId

Het doen van kwalitatief onderzoek onder website bezoekers en verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.

1 jaar

AddThis

uit

loc

ssh

sshs

di

dt

uid

psc

 AddThis wordt gebruikt om bezoekers de mogelijkheid te geven om pagina’s te delen in sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin en Twitter.

 Maximaal 2 jaar

Relay42

 _stCookieTest

 _stCookieTest is een sessie cookie, oftewel de cookie wordt opgeslagen in de tijdelijke opslag en zal worden verwijderd na het beëindigen van de sessie

tot einde sessie

Relay42

_svtri

Analyse- & labelbeheer & cookiebarmanager. Dit script wordt gebruikt om activiteit  op de website te registreren en zo inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan. Daarnaast beheert dit script ook alle analytische en tracking cookies en controleert of aan de toepasselijke regelgeving wordt voldaan.

2 jaar

Relay42

_svs

Dit script wordt gebruikt om de website te meten om zo inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan. Daarnaast beheert dit script ook alle analytische en tracking cookies, en gaat daarmee ook na of aan de regelgeving wordt voldaan.

 2 jaar

Functionele cookies

AddThis

Uid, __atuvc, Psc

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

Maximaal 2 jaar

Facebook

c_user, datr,

Fr, Lu, Presence

Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.

Variabel

Google+

S, PREF, NID

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en.

Variabel

Twitter

_twitter_sessguest_id, k, original_referer

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten.

Variabel

Optimale cookies

Chat

ssupp.vid, ssupp.animbnr, ssupp.chatid

De cookies onthouden welke pagina’s zijn bekeken en welke acties zijn uitgevoerd om zodoende de bezoeker die een Chatgesprek aan gaat optimaal te kunnen helpen. Wannneer u uw naam invult in het venster wordt deze onthouden om u in de toekomst te herkennen. Tevens kunnen ip-adres, browser, locatie en besturingssysteem worden opgeslagen.

Maximaal 1 jaar

YieldManager

uid

Meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee advertentiecampagnes te optimaliseren.

Maximaal 30 dagen

Google Adwords

Conversion

Meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee advertentiecampagnes te optimaliseren.

Maximaal 1 maand

Relay42

_svtri

Analyse- & labelbeheer & cookiebarmanager. Dit script wordt gebruikt om de website te meten om zo inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en de kwaliteit ervan. Daarnaast beheert dit script ook alle analytische en tracking cookies, en gaat daarmee ook na of aan de regelgeving wordt voldaan.

Doubleclick

Doubleclick Cookie-ID

Tracking & remarketing. Deze cookie (die via een script wordt geplaatst) wordt gebruikt om informatie te verzamelen voor advertentiedoeleinden; met name voor het pseudo anoniem volgen van schermadvertentiecampagnes en het pseudo anoniem verzamelen van gegevens. Deze gegevensverzameling heeft betrekking op de land-taalcombinatie in combinatie met het gezochte product, met als doel om op externe websites advertenties te tonen met de juiste inhoud en in de juiste taal. Dit heeft niet alleen betrekking op banners, maar ook op video's.

Maximaal 2 jaar

Appnexus

Appnexus Cookie-ID

Tracking & remarketing. Deze cookie (die via een script wordt geplaatst) wordt gebruikt om informatie te verzamelen voor advertentiedoeleinden; met name voor het pseudo anoniem volgen van schermadvertentiecampagnes en het pseudo anoniem verzamelen van gegevens. Deze gegevensverzameling heeft betrekking op de land-taalcombinatie in combinatie met het gezochte product, met als doel om op externe websites advertenties te tonen met de juiste inhoud en in de juiste taal.

Maximaal 2 jaar

Google Analytics

_ga

er worden (sessie cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd

2 jaar

Google Analytics

_gid

er worden (sessie cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd

24 uur

LinkedIn/Bizo

_bizo_bzid

_bizo_cksm

_bizo_np_stats

gebruikt voor remarketing doeleinde. meer over linkedin privacy policy.

1 Dag


Dit cookie statement is in oktober 2022 gepubliceerd. We werken continu aan het aanvullen en verbeteren hiervan. We raden daarom aan om dit statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””